• Excel•lent eina per PRACTICAR i TUTORITZAR
  el desenvolupament de les
  competències emocionals
 • W2G transforma el teu dia a dia
  en un GIMNAS EMOCIONAL.
  T'ajuda a potenciar la teva
  CONSCIÈNCIA i REFLEXIÓ
  i a identificar oportunitats de CANVI.
 • D’aplicació a l’escola,
  empresa, teràpia, coaching, ...

  Permet una relació
  mentor – mentat més estreta,
  dinàmica i efectiva.
 • Només una pràctica conscient, permanent i sistemàtica
  genera els nous circuits neuronals que conformen
  la interiorització de les competencies emocionals.
  W2G fa possible aquest entorn de pràctica.

“La presa de consciència és la porta d’entrada al desenvolupament interior”Confuci

" W2G és una innovadora plataforma que ajuda a treballar el desenvolupament personal "


W2G és una innovadora plataforma que ajuda a treballar i tutoritzar el desenvolupament personal en competencies socio emocionals (tals com la consciència emocional, la regulació emocional, les habilitats socials, etc) i competències ètiques (valors).

W2G està adreçat al mentor (tutor, terapeuta, formador d’empresa, coach…), com una eina d’ajuda per potenciar la presa de consciència i pràctica de les competencies a desenvolupar en el(s) seu(s) mentat(s) (alumne, pacient, coachee, …). (per més informació veure ‘Adreçat a’ )

Mitjançant W2G el mentor podrà crear activitats (o utilizar les ja existents de la plataforma) per tal que el mentat prengui consciència i treballi les competencies emocionals i/o valors en el seu dia a dia.

W2G està basat en el potencial i immediatesa de les TICs per utilitzar el dia a dia com a GIMNAS EMOCIONAL i poder expressar aquí i ara les meves emocions, sentiments, pensaments i actituds.

 • Com a persona que treballo el meu desenvolupament personal (mentat): W2G em permet estructurar les vivències personals quotidianes (relatives a les competències que vull desenvolupar) en qüestions concretes relatives al meu univers emocional. D’aquesta forma puc treballar i potenciar la presa de consciència negreta i la reflexió sobre cóm em relaciono amb mi mateix i amb el meu entorn i, a partir d’aquí, se’m promouen i possibiliten tant espais de reflexió com oportunitats d’actuar de forma diferent i canviar la meva realitat.
 • Com a acompanyant del procés (mentor): W2G em permet conèixer de més a prop el procés de treball i les dificultats del meu mentat a través de les vivències personals que identifica relatives a les competencies que es volen desenvolupar, i disposar d’una informació valuosa per treballar i analitzar en les nostres trobades presencials. Opcionalment puc fer servir W2G com a possible canal complementari d’acompanyament “virtual” per estar en contacte amb el meu mentat i motivar-lo, encoratjar-lo i promoure-li la reflexió.

W2G fa més estreta, dinàmica i efectiva la relació entre el mentor i el seu mentat i permet un treball de desenvolupament personal més organitzat i sistemàtic.

A qui va adreçat


W2G permet que l’alumne porti a terme de forma estructurada i sistematitzada activitats relacionades amb les competencies a treballar (p.ex. assertivitat) fent ús del seu dia a dia com a ‘camp de joc’ i que el tutor en pugui fer un seguiment. D’aquesta forma l’alumne treballa la presa de consciència i genera oportunitats de canvi. A més a més, amb aquesta informació el tutor podrà conèixer millor els seus alumnes, les seves necessitats i problemes, i podrà donar-los una atenció més personalitzada.

En relació a dinàmiques que es facin a classe (role playings, etc), els alumnes també podran fer servir W2G per expressar i reflexionar individualment sobre el que han experimentat. D’aquesta forma cada alumne s’expressarà més obertament des de la seva privacitat i, encara que no tots participin obertament en el debat posterior de la dinàmica, el tutor disposarà de la seva informació.

La formació competencial (habilitats socials, lideratge, gestió de l’estress, etc) acostuma a ser bastant teòrica i queda limitada a l'aula.

W2G permet que aquesta formació s’expandeixi fora de l’aula, de forma que l’alumne pugui posar l’accent en la pràctica d’aquestes habilitats i tècniques en el seu dia a dia laboral, i al formador disposar d’un seguiment sobre l’evolució i les dificultats reals d’aplicació que l’alumne va identificant.

D’aquesta forma, W2G ajuda a consolidar la formació d’una forma integral (tant teòrica com pràctica).

W2G permet al pacient d’expressar i compartir les seves petites "victòries i ‘derrotes" diàries d’aquells processos de canvi cognitiu i conductual que ha de treballar, posant així més consciencia i reflexió en el present i facilitant informació vivencial seva al terapeuta. Aquesta informació podrà enriquir i fer les sessions de treball presencials més eficients.

W2G permet també la definició i seguiment d’un Pla d’Acció i de Millora, on el coachee podrà marcar-se els objectius que vol assolir, definir les tasques associades i fer-ne el seguiment del grau d’acompliment i progrés juntament amb el seu coach.

Beneficis

Jo com a mentat ( estudiant, treballador, pacient, ...)

Presa de consciència: aquest nou canal virtual i permanent amb el meu mentor promou que jo estigui més atent i conscient en les meves vivències diàries, en relació a allò que estem treballant ell i jo.

Reflexió: el fet d’expressar per escrit, estructurar i compartir les vivències de les que prenc consciència, m'ajuda a reflexionar de nou sobre elles.

Oportunitats de canvi: la consciència i la reflexió sobre la meva relació amb mi i amb el meu entorn em fa adonar de possibilitats i oportunitats de desenvolupament personal.

Intimitat: En adolescents: el fet d’expressar-me des de la intimitat i a través d’una pantalla, em facilita ser més sincer i transparent amb mi mateix i amb el meu tutor i manifestar de forma més adequada i lliure els meus sentiments i pensaments.

Motivació al canvi: compartir les meves vivències i tenir un possible feedback (empoderament del meu mentor) m’ajuda a sentir-me més acompanyat en el procés, i per tant m’allunya de la soledat en el canvi, em redueix les meves pors i m’empeny a sortir de la meva Zona de confort

Jo com a mentor ( tutor, formador, terapeuta, ...)

Intervenció més eficient. W2G em permet un acompanyament i seguiment més dinàmic i eficient sobre el treball i grau de desenvolupament dels meus mentats. Puc conèixer millor les seves necessitats i fer un acompanyament més proper, personalitzat i de qualitat.

Empoderament. La base del desenvolupament ha de residir en la motivació intrínseca. Malgrat això, W2G permet una comunicació molt fàcil (funcionalitat de chat) entre el mentat i el mentor que aquest pot fer servir si ho troba oportú. Segons els contextes, els seus missatges de motivació, suport i reflexió poden ajudar a empoderar al mentat en el seu procés de desenvolupament competencial.